Menu NetMaps Demo

Hlavní vlastnosti systému Netmaps

  • informační systém se skládá z mapové a informační části, které jsou navzájem propojeny
  • umístění libovolně podrobné mapy nebo plánu - všechny mapy lze několika způsoby zvětšovat a zmenšovat a plynule posouvat myší
  • v informační části aplikace se prezentují informace o objektech z databáze provozovatele aplikace (foto, text, adresa, kontakt, odkaz na další WWW apod.)
  • přehledné zobrazení objektů nad mapou – samostatně nebo v celých kategoriích
  • formulář pro rychlé hledání – objekty, obce, adresy
  • plánovač tras (automobil, cyklista, turista), včetně zobrazení výškového profilu trasy
  • rozsáhlé editační možnosti (např. lze měnit strukturu kategorií objektů, doplňovat a odstraňovat objekty, propojit automaticky mapy s databází objektů pomocí XML apod.)
  • tisk nebo generování odkazu-linku aktuálního pohledu na mapu
  • měřítko a podrobná legenda k mapě, více jazykových mutací

Netmaps demo

Ukázková aplikace s maximem funkcí

Reference

Kolotoč

Trasy pana kolotoče

Trutnov

Informace pro obyvatele a návštěvníky Trutnova.